O faktoringu słyszy się coraz częściej. Z tego rozwiązania korzystają duże firmy, które zazwyczaj wiele tygodni czekają na to, by ich klienci opłacili im zaległe faktury. Dlatego też, by nie stracił płynności finansowej korzystają oni ze źródeł finansowania jakim jest faktoring.
To jeden ze sposobów, w jaki firmy mogą zmniejszyć ryzyko bankowe i księgowe oraz łatwiej uzyskać dostęp do kapitału obrotowego. Zasięgnij różnorodnych ofert firm na efaktor.com.pl/faktoring/jakie-korzysci-plyna-ze-stosowania-faktoringu/.

Faktoring w branży budowlanej

Faktoring zazwyczaj obejmuje trzy strony: faktor (firmę, która przyjmuje zamówienia w celu zapewnienia finansowania), klienta (firmę dokonującą zakupu) i drukarnię faktur (firmę, która drukuje rachunki reprezentujące zobowiązania płatnicze między tymi trzema stronami). Na przykład, gdy firma sprzedaje produkty, zarobione pieniądze przeznaczane są na zmniejszenie jej zobowiązań (długu). To z kolei zmniejsza ilość pieniędzy, które akcjonariusze muszą zainwestować w spółkę. I odwrotnie, gdy firma zawiera umowę o świadczenie usługi, często zawiera umowę z określonym okresem obowiązywania umowy. Oznacza to, że firma będzie musiała wyłożyć pieniądze kontrahentowi na początku i na końcu kontraktu. Pieniądze te zostaną przeznaczone na aktywa firmy (takie jak gotówka lub kontrakty).

Dlaczego warto skorzystać z tego rozwiązania?

Aby usprawnić proces faktoringu, firma może przyjrzeć się, jak każdy z jej trzech elementów wpływa na pozostałe. Na przykład firma może określić, które aktywa zapewniają największą wartość dla akcjonariuszy i pracować nad zmniejszeniem zobowiązań, które mają najbardziej negatywny wpływ na akcjonariuszy. Dodatkowo firma może monitorować swoich akcjonariuszy i dostosowywać swoją strategię biznesową w odpowiedzi na zmiany kursu akcji. Faktoring jest ważną częścią całokształtu działalności firmy. Może pomóc w zmniejszeniu zadłużenia firmy, co z kolei może poprawić płynność firmy i perspektywy na przyszłość. Dodatkowo faktoring może przyczynić się do zwiększenia szans firmy na uzyskanie kontraktu oraz zwiększenie wartości jej aktywów.

Faktoring z regresem

Faktoring z regresem stosowany jest w przypadkach, gdy kwota główna zadłużenia nie jest zbyt wysoka, a wartość nominalna (kwota, w jakiej dług jest spłacany) nie jest zbyt niska. W takiej sytuacji firma może chcieć zmniejszyć swoje zadłużenie, sprzedając dług o wysokim nominale, a następnie spłacając z tego dług o niższym nominale.

Faktoring cichy

Z tego faktoringu korzystają właściciele firm, którzy nie chcą informować swoich kontrahentów, iż potrzebują pomocy finansowej. Tego rodzaju narzędzie sprawdza się w sytuacjach, gdy firma potrzebuje szybko gotówki, dlatego też wymagalne faktury opłacane są z zewnętrznego źródła. W tym przypadku, w procesie uczestniczy tylko faktor oraz faktorant.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *