walec wibracyjny

walec wibracyjnyRemont dróg, chodników potrzebny mały walec. Walec jest maszyną, którą na pewno świetnie może sobie wyobrazić nawet ta osoba, która nie zna się kompletnie na budownictwie. Wpływa na to zapewne ich bardzo charakterystyczny wygląd. Walce są na tyle złożonymi maszynami, że posiadają poszczególne odmiany. Przykładowymi odmianami są: walec wibracyjny,  walce tandemowe, mini walec drogowy, walec pojedynczy, mini walec okołkowany oraz jeszcze walec Wacker.

Na czym polega działanie walca?

Działanie walców jest bardzo proste, polega one przede wszystkim na walcowaniu oraz zagęszczaniu powierzchni. To właśnie one są wykorzystywane do zagęszczania gruntów w robotach ziemnych oraz zagęszczania mas nawierzchniowych, co jest bardzo ważną czynnością przede wszystkim w przypadku budowy dróg. Dzieje się to w ten sposób, że sztywne koła (tzw. wały) wywierają silny nacisk na daną powierzchnię. Zagęszczanie powierzchni zachodzi podczas poruszania się pojazdem.

Walec wibracyjny, czym jest?

Walce wibracyjne cechują się gównie jednoczesnym oddziaływaniem statycznym i dynamicznym. W pojeździe jest zamontowany właściwy układ wirujących mas. To właśnie on zapewnia drgania osiągające częstotliwość do 50 Hz. Charakteryzują się również intensywną głębokością funkcjonowania, która osiąga nawet 2 m.

Walec Wacker

Te maszyny cechują się przede wszystkim jakością wykonania i pewnością solidnego i trwałego działania. Rzecz jasna, że ceny tych urządzań są relatywne do ich możliwości. Modele te cechują się przede wszystkim możliwością zdalnego sterowania, nader ułatwia wjechanie w nawet najtrudniej dostępne miejsca podobnie, jak w przypadku innych jeszcze maszyn – walce tandemowe.
Cieszą się dobra opinią walce takich producentów jak Wacker, Enar, Bella. Walce są oczywiście bardzo potrzebnymi maszynami służącymi przede wszystkim walcowaniu i zagęszczaniu powierzchni. Są one bardzo istotne przede wszystkim w czasie wszelkich robót drogowych. Dlatego widocznym jest, że wraz ze wzrostem ilości zleceń i przetargów na budowę dróg, wzrasta również pozycja tych maszyn na rynku.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *