Osoby, które wykonują usługi dla innych, często borykają się z problemem nieopłaconych w terminie faktur. Wykonawcy zazwyczaj określają konkretny termin na fakturze, jednak mimo to nie jest on respektowany przez usługobiorców. Jak to wszystko wygląda w praktyce? Jaki jest ostateczny termin płatności faktury? Jakie środki można zastosować do osób, które nie płacą w terminie? Na te oraz na wiele więcej innych pytań odpowiedzi znaleźć można poniżej.

Termin płatności faktury

W wielu przypadkach faktury muszą być opłacone w określonych ramach czasowych. Może to być trudne, jeśli faktura została otrzymana jednego dnia, a płatność przypada następnego. Aby mieć pewność, że płatności są dokonywane terminowo, ważne jest, aby wiedzieć, kiedy termin płatności przypada. Czy należy więc liczyć termin od daty otrzymania, czy wystawienie faktur?

Termin płatności faktury od daty otrzymania czy wystawienia?

Fakturę należy opłacić jak najszybciej po złożeniu zamówienia. W niektórych przypadkach dostawca może zażądać wpłaty zaliczki lub kaucji przed złożeniem zamówienia. Jeśli zamówienie zostanie anulowane lub dostawa nie jest zgodna z ustaleniami, dostawca może również zażądać zapłaty przed dostarczeniem towaru. Coraz częściej jednak, kupujący i usługobiorcy spotykają się z takim czymś, iż firmy wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności. W zależności od firmy ostateczny termin regulowania rachunków może wynosić 5, 14 lub 30 dni. Trzeba pamiętać, iż data wskazana na fakturze jest datą ostateczną. Nie można więc przeciągać terminu zapłaty i liczyć się z tym, iż firma nie będzie żądała od klienta ustawowych odsetek za niezachowanie terminu płatności. Istnieje wiele sposobów opłacenia faktury. Niektórzy płacą blikiem, niektórzy kartą kredytową, a inni przelewem bankowym. Płatność powinna być odnotowana w taki sposób, aby odzwierciedlała identyfikator zamówienia, nazwę klienta i datę wystawienia faktury.

Co się stanie, jeśli faktura nie zostanie zapłacona na czas?

Jeśli faktura nie zostanie zapłacona w terminie, dostawca może naliczyć odsetki od zaległego salda, a także koszty administracyjne. Dostawca może również zawiesić lub zakończyć obsługę klienta do czasu zapłaty faktury. Należy jednak pamiętać o tym, iż zapłata faktury pozytywnie wpływa na firmę i pomaga zapewnić terminową dostawę towarów zgodnie z ustaloną specyfikacją. Rejestrując płatność w celu odzwierciedlenia identyfikatora zamówienia, nazwy klienta i daty wystawienie faktur online, łatwiej jest śledzić zamówienie i zapewnić terminowe dokonywanie płatności.

Usługi faktoringu (finansowanie)

W Polsce coraz częściej słyszy się o firmach, które świadczą usługi faktoringu, czyli opłacają faktury klientów. Dzięki temu, firmy nie tracą płynności finansowej, gdyż posiadają pieniądze na zakup towarów lub realizowanie usług.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *