Dłużnik w upadłości może okazać się dłużnikiem niewypłacalnym, a tym samym spowodować poważne problemy swoich klientów i kontrahentów. W jak sposób sprawdzić, czy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego?

Dlaczego warto sprawdzić, czy firma jest w stanie upadłości?

Podczas gdy wielu przedsiębiorców w gorszej kondycji finansowej zastanawia się, jak ogłosić upadłość firmy jednoosobowej albo spółki, ich klienci i kontrahenci powinni pamiętać o tym, by przed nawiązaniem współpracy i każdą ważną transakcją zweryfikować, czy firma nie jest w stanie upadłości.

Współpraca z firmą w stanie upadłości może oznaczać problemy z uzyskaniem należności, dostawą towarów lub świadczeniem usług. Najlepiej zatem wystrzegać się takich transakcji. Jak sprawdzić upadłość firmy online?

Wpisy o upadłości firmy w CEiDG lub KRS

Na początku warto sprawdzić, czy informacje o upadłości firmy nie znajdują się w internetowych rejestrach CEiDG w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych oraz KRS w przypadku spółek.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że informacje w bazach nie pojawiają się w czasie rzeczywistym, ale dopiero po paru tygodniach od skierowania sprawy do sądu i upublicznienia informacji o upadłości. Wejdź na stronę delete.com.pl i dowiedz się więcej na ten temat.

Upadłość firmy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Drugą bazą, jaką warto sprawdzić, jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. Pozwala na szybsze uzyskanie informacji o upadłości dłużnika, ale warto pamiętać o tym, że także mogą zdarzać się w niej opóźnienia.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *