bordowy krawat

Jak dowodzą najnowsze badania i statystyki, które pokazują stan rynku pracy na terenie miasta Toruń. Niestety w ich ramach szybko okazuje się, iż sytuacja nie wygląda dobrze. Jest wiele mankamentów, nad którymi warto rozpocząć działania, aby ustrzec się od wzrostu bezrobocia.

Okazuje się, bowiem, że istnieje niedostosowanie kwalifikacji oraz kompetencji potencjalnych absolwentów, do potrzeb, które we współczesnym czasie występują na rynku pracy. Kompetencje te albowiem są uważane za zbyt niskie, a przede wszystkim są one niedopasowane do wiedzy oraz potrzeb, jakie stawiają przed nimi pracodawcy.

Statystyki ukazują także, że studenci kształcą się na profilach, które to nie są potrzebne pracodawcom, dlatego też nie trafiają ze swoimi umiejętnościami w potrzeby rynku, który ich otacza. Dzieje się tak, dlatego, ze wśród młodych ludzi nie ma wystarczająco dużej orientacji zawodowej, a tym samym ich dążenia do celu są bezskuteczne.

Badania, które prowadzone są na dzisiejszym rynku pracy w Toruniu pokazują także znaczną nadwyżkę absolwentów, którzy ukończyli profil humanistyczny. Okazuje się, więc że jest zbyt wielka ilość nauczycieli, pedagogów, a także filologów. W ich miejsce powinny znaleźć się zawody typu informatyk, mechanik, czy też te z branży budowlanej.

Taka sytuacja powoduje, że istnieje konieczność zmiany kierunku zawodowego, bądź też dostosowanie ofert zatrudnienia do potrzeb wielu grup społecznych, jakie istnieją na rynku pracy.

Coraz częściej na rynku pracy w Toruniu wyodrębniają się nowe grupy niszowe, jakie to wymagają indywidualnego podejścia. Najczęściej są to fachowcy, którzy ukończyli 40 rok życia, a także młode doskonale wykształcone osoby, które posiadają bardzo duże doświadczenie zawodowe.

Wspieranie na rynku pracy

UP w Toruniu wciąż stara się wspierać młodych ludzi, bądź też bezrobotnych w innej kategorii wiekowej w poszukiwaniu pracy. Tworzone są nowe miejsca pracy, a także wspierani są nowi przedsiębiorcy na rynku. Ogólnie, więc bardzo duży nacisk kładzie się na wspieranie rozwoju gospodarczego a także stron z ofertami pracy.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *