Wbrew pozorom, sprawa własności skrzynek pocztowych nie jest taka łatwa. W zależności od tego, gdzie są one postawione, uzależniony jest ich właściciel. Do kogo więc należą skrzynki lokatorskie, a do kogo skrzynki pocztowe wielorodzinne?

Sprawa własności skrzynek lokatorskich

W przypadku skrzynek lokatorskich sprawa wydaje się dość błaha – jak się okazuje – należą one po prostu do lokatorów. W ten sposób, skrzynki, które często spotkać można na klatkach schodowych bloków, bądź apartamentów, są własnością odpowiednich zarządców budynków. Tak więc, jeśli skrzynka jest oznaczona numerem jeden, należy do mieszkańców mieszkania z tymże numerem i nikt inny nie ma prawa do znajdującej się w niej zawartości, to jest listów i przesyłek. Mimo to, z chwilą zmiany lokatora, zmienia się również jej właściciel. W ten sposób należy wywnioskować, że skrzynki lokatorskie są własnością budynku, ale prawi z ich korzystania ma mieszkaniec właściciela.

Do kogo należą skrzynki pocztowe wielorodzinne, a do kogo skrzynki pocztowe modułowe?

Skrzynki wielorodzinne z kolei to własność – zgodnie z przepisami unijnymi – to właścicieli posesji, na której się znajdują. Podobnie jest także ze skrzynkami modułowymi. Skrytki pocztowe z kolei należą do Poczty Polskiej, ale korzystają z nich osoby i firmy, które wolą odbierać korespondencję pod adresem innym, niż ten, pod którym mieszkają, bądź pracują.

Reasumując, w zależności od skrzynek i ich lokalizacji, posiadają one różnych właścicieli – od prywatnych po państwowych.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *