Przedsiębiorca sprzedający towary albo świadczący usługi musi liczyć się z faktem, że jego kontrahenci lub klienci nie zapłacą za wystawioną przez niego fakturę w terminie. Czy można zabezpieczyć się przed taką sytuacją? Do dyspozycji jest dzisiaj kilka rozwiązań, które warto wziąć pod uwagę, jedną z najważniejszych jest odroczenie terminu płatności z finea.pl.

Czym może skutkować nieterminowa płatność klienta lub kontrahenta?

Jeżeli klient albo kontrahent nie zapłacą przedsiębiorcy w terminie, może to spowodować szereg problemów.

Przede wszystkim brak zapłaty za fakturę dla przedsiębiorcy – wierzyciela będzie oznaczać ryzyko zatorów płatniczych i zachwiania jego płynności finansowej. Wobec tego może on również mieć trudności w opłacaniu swoich należności.

W skrajnych przypadkach, gdy faktura opiewała na wysoką kwotę, a przedsiębiorca nie miał wystarczających oszczędności, brak zapłaty może doprowadzić nawet do niewypłacalności, a w konsekwencji do bankructwa firmy.

Rodzaje zabezpieczeń przed brakiem zapłaty za fakturę

Sytuacjom, gdy klient lub kontrahent nie płaci za fakturę, można w pewnym stopniu zapobiegać, stosując odpowiednie zabezpieczenia. Jakie z nich warto wziąć pod uwagę?

1. Poręczenie
Poręczenie przez osobę trzecią polega na przejęciu przez nią odpowiedzialności za brak spłaty przez dłużnika. Należy pamiętać, że poręczenie musi być pisemne.

2. Dobrowolne poddanie się egzekucji
Polega ono na zobowiązaniu się do egzekucji bez sporu sądowego, dlatego sprawę można przekazać wtedy bezpośrednio do komornika.

3. Faktoring pełny
Umożliwia on nie tylko finansowanie faktur, ale również ochronę przed niewypłacalnością kontrahenta. Jak działa faktoring? W przypadku faktoringu pełnego dochodzi do sprzedaży wierzytelności firmie faktoringowej, która przejmuje wtedy odpowiedzialność za ewentualną niewypłacalność dłużnika.

4. Pieczęć windykacyjna, prewencyjna
Przybijana na fakturach służy do poinformowania odbiorcy, że w razie braku spłaty sprawa będzie skierowana do danej firmy windykacyjnej, która wydała pieczęć.

5. Sprawdzenie klienta, kontrahenta
Aby zmniejszyć ryzyko braku zapłaty za fakturę przez klienta, warto sprawdzić informacje na jego temat. W ich uzyskaniu pomagają między innymi bazy dłużników, opinie znalezione w internecie.

Co wtedy, gdy klient lub kontrahent nie zapłacił za fakturę?

Nawet pomimo stosowania określonych zabezpieczeń może dojść do braku płatności. Co zrobić gdy kontrahent nie płaci za fakturę?

W pierwszej kolejności zaleca się przypomnieć dłużnikowi o należności. Gdy nie reaguje na kontakt lub pomimo obietnicy nie płaci, należy przekazać mu pisemne wezwanie do zapłaty. Gdy ono również nie działa, rozwiązaniem staje się skierowanie sprawy na drogę sądową, by odzyskać należność przez komornika.

Można również skorzystać z usług firm windykacyjnych, sprzedać zadłużenie, wpisać dłużnika do rejestru długów.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *