Przesłuchanie osoby nieletniej odbywa się na zasadach określonych w przepisach prawa nieletnich. Co warto o nim wiedzieć?

Przesłuchanie nieletniego na policji – czy jest możliwe?

Tak, przesłuchanie nieletniego jest możliwe, dlatego też w określonych przypadkach osoba nieletnia może uczestniczyć w takich czynnościach.

Funkcjonariusze policji mają prawo do prowadzenia przesłuchań osób nieletnich, dotyczących czynności dowodowych w postępowaniach karnych, a także na zlecenie prokuratora albo sędziego rodzinnego.

Od ilu lat można zeznawać na policji? Zgodnie z przepisami możliwe jest przesłuchanie osoby nieletniej, czyli w wieku od 13 do 17 roku życia. W przypadku postępowań sądowych nie ma już granic wiekowych.

Kiedy stosuje się przesłuchanie nieletniego?

Przesłuchanie nieletniego na policji prowadzone jest wtedy, gdy osoba ta jest podejrzana o popełnienie przestępstwa, wykroczenia albo też może mieć ważne informacje dotyczące takich zdarzeń.

W każdym przypadku ważne jest, aby przesłuchanie nieletniego odbywało się z poszanowaniem jego praw i godności oraz z zachowaniem odpowiednich procedur prawnych.

Czy brak zgody rodzica na przesłuchanie dziecka ma w tym przypadku znaczenie? Instytucje nie muszą otrzymywać zgody na przesłuchanie dziecka.

Jak powinno odbywać się przesłuchanie nieletniego?

Przesłuchanie nieletniego powinno odbywać się w obecności jego rodziców, opiekuna alb obrońcy. Gdy nie jest to możliwe, w przesłuchaniu powinny uczestniczyć inne osoby jak na przykład przedstawiciel szkoły, asystent rodziny.

Gdy dziecko nie ukończyło 15 roku życia, wtedy jego przesłuchanie musi odbywać się według dodatkowych warunków. Dziecko powinno być przesłuchane jednokrotnie, chyba że wystąpią określone okoliczności. Przesłuchanie powinno odbyć się też w specjalnym pomieszczeniu nazywanym często „błękitnym pokojem”, które ma lustro obserwacyjne, dlatego obserwator przesłuchania nie jest wtedy widoczny. W przesłuchaniu musi brać udział psycholog.

Ważne jest, aby nieletni był świadomy swoich praw i wiedział, że ma prawo do obrony i może odmówić składania wyjaśnień i zeznań. Artykuł napisany został w współpracy z blogiem https://nieletni.pl/.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *