Firma może ogłosić upadłość, gdy znajduje się w złej sytuacji finansowej i nie jest już w stanie regulować zobowiązań. Zgodnie z przepisami konieczne jest spełnienie określonych warunków, by doszło do jej ogłoszenia. Kiedy firma może zbankrutować?

Zdolność upadłościowa

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce zdolność upadłościowa, która umożliwia bankructwo firmy, przysługuje przedsiębiorcom – osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym, które mają zdolność prawną.

Dodatkowo zdolność upadłościową mają również osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które mogą ogłosić upadłość konsumencką.

Niewypłacalność firmy

Aby firma mogła ogłosić upadłość, konieczne jest również spełnienie drugiego warunku – niewypłacalności.

Zgodnie z Prawem upadłościowym niewypłacalność ma miejsce wtedy, gdy dłużnik nie spłaca wymagalnych zobowiązań. Przyjmuje się, że niewypłacalność oznacza brak możliwości regulacji zobowiązań przez minimum 3 miesiące.

Dodatkowym warunkiem do wszczęcia postępowania jest możliwość pokrycia kosztów jego prowadzenia z majątku dłużnika.

Ogłoszenie upadłości firmy – jak zacząć?

Gdy zostały spełnione wszystkie warunki, firma ma prawo do ogłoszenia upadłości. Jak ogłosić bankructwo firmy?

W tym celu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu. Należy zrobić to w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym doszło do wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości.

Kompleksową pomoc w ogłoszeniu upadłości firmy oferują kancelarie upadłościowe.

Źródło: restrukturyzacjeslaskie.pl/bankructwo-firmy-na-slasku

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *